002

Διαφημιστική Καμπάνια

Επειδή θεωρούμε ότι η επιτυχία της έκθεσης είναι συνάρτηση της διαφημιστικής προβολής προβλέπουμε διαφημιστικό πρόγραμμα ύψους 80.000 ευρώ στα εξής διαφημιστικά μέσα:

• Τηλεόραση
• Internet
• Ραδιόφωνο
• Αφίσες – Αεροπανό – Λάβαρα
• Δελτία Τύπου και καταχωρήσεις στα κλαδικά περιοδικά του χώρου
• 150.000 προσκλήσεις