Διαφημιστική Καμπάνια

Επειδή θεωρούμε ότι η επιτυχία της έκθεσης είναι συνάρτηση της διαφημιστικής προβολής προβλέπουμε διαφημιστικό πρόγραμμα ύψους 80.000 € στα εξής διαφημιστικά μέσα:

  • Τηλεόραση
  • Internet
  • Ραδιόφωνο
  • Αφίσες - Αεροπανό - Λάβαρα
  • Δελτία τύπου και καταχωρήσεις στα κλαδικά περιοδικά του χώρου
  • 150.000 προσκλήσεις